First online meeting of the Task Force

The First e-meeting of the Task Force

The core group of the Moldova4EU Diaspora Task Force have e-met for the first time, in order to discuss various aspects of the newly established platform. The platform aims to bring highly skilled Moldovan diaspora members closer to the EU integration efforts of the Republic of Moldova, particularly given the country’s candidate status. Specifically, the Task Force aims to support with experience, expertise, knowledge sharing & knowledge transfer institutions back home, tasked with the reforms’ agenda. Members have shared insights on a number of issues, among which:

  • Ways to map the needs in within the public institutions, i.e knowledge gaps, need for examples of best practices in certain sectors/thematic areas, etc;

  • Engagement modalities between the Task Force and institutions back home;

  • Looking into the immediate future and defining a tentative ‘modus operandi’ of the task force.

One of the immediate next steps is to understand the nature of the demand within the public institutions and ways to respond to it. Accordingly, the Task Force is open for engagement and dialogue with interested institutions.


**********************

Grupul de bază al Moldova4EU Diaspora Task Force s-a întâlnit pentru prima dată online, pentru a discuta diverse aspecte ale noii platforme create. Platforma își propune să aducă membrii diasporei moldovenești cu înaltă calificare mai aproape de eforturile de integrare în UE ale Republicii Moldova, în special având în vedere statutul de țară candidată. În mod specific, Task Force-ul își propune să sprijine cu experiență, expertiză, schimb de cunoștințe și transfer de cunoștințe instituțiile de acasă, însărcinate cu agenda de reformă.

Membrii au făcut schimb de opinii cu privire la o serie de aspecte, printre care:

  • modalitățile de cartografiere/mapare a necesităților din cadrul instituțiilor publice, și anume lacunele de cunoștințe, nevoia de exemple de bune practici în anumite sectoare/domenii tematice etc;

  • modalitățile de implicare între Task Force-ul creat și instituțiile de acasă;

  • prioritățile pentru viitorul imediat și definirea modalităților de lucru a platformei.


Unul dintre pașii imediați este înțelegerea cererii și necesităților în cadrul instituțiilor publice și a modalităților de a oferi sprijin imediat. Iar platforma este deschisă pentru dialog cu instituțiile in acest sens.